Boetseerweekend: 8 t/m 10 juni 2012

download article

thema:  ‘Vormpolariteiten en het sublieme midden’ 

       (wanneer tegengestelde krachten elkaar dienen) 

Tegenwoordig worden wij steeds beter in indelen, onderscheiden, uit elkaar leggen, de tegenstellingen opzoeken….. analyseren op afstand.  Moeilijker is het om in de tegenstellingen de samenhang te zien; in de huid te kruipen van iets of iemand, en te beleven welke krachten er in aan het werk zijn. Zo’n blik kan bewustzijn wekken voor de potentie die in deze krachten verborgen is. Dat maakt het mogelijk die verborgen potentie tevoorschijn te halen.

Tegengestelde krachten breken elkaar af, werken tegen elkaar in. Dat lijken ze te willen. Wanneer je de samenhang tussen hen ziet en gewaar wordt hoezeer ze bij elkaar horen en elkaar aanvullen, ben je in staat opbouwend met hen te werken.
In de spanning tussen tegenstellingen zijn compromissen soms niet te vermijden.  Maar teleurstellend is het als ze niet meer zijn dan gemiddelden, als de tegengestelde krachten elkaars potentie hebben afgevlakt.  Ze zouden elkaar ook kunnen dienen, en ieder het beste van zichzelf aan de ander geven….

 In deze cursus oefenen we in twee richtingen:

Enerzijds in het vinden van sterke en persoonlijk beleefde vormtegenstellingen door het boetseren van vormparen.
Anderzijds in het zoeken naar sublieme vereniging van deze tegenstellingen. Daarbij valt te denken aan het boetseren van een drieluik van reliëfs of drie vrijstaande vormen, of van een vormenreeks waarin de ontwikkeling naar het sublieme midden zichtbaar wordt.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende boetseertechnieken (uiterlijke techniek), zodat je enerzijds daaruit een stijl kunt vinden die bij je past, en anderzijds een gevoel ontwikkelt voor het effect dat een techniek heeft op (het werk van) cliënten.  Er wordt ook aandacht besteed aan je werkproces (innerlijke techniek), aan het vinden van een goede balans tussen waarnemen en doen, tussen verbinding en distantie, tussen vernieuwing en bestendiging.  Ook zal de vraag naar de therapeutische mogelijkheden van de verschillende oefeningen aan de orde komen.

Praktische informatie:

Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling is ontvangen, op rek.nr: 65.55.42.558 tnv.P.van Dijk, o.v.v. ‘boetseerweekend 2012’.

Annulering na de uiterste aanmeldingsdatum tot 2 weken voor cursusbegin: restitutie € 95,-  Annulering daarna: geen restitutie.

 


QR Code Business Card